Saturday, August 28, 2010

Apple App Store มีโปรแกรมครบ 2.5 แสนตัวแล้ว


ยอดโปรแกรมบน App Store ล่าสุดตอนนี้มีถึง 251,007 ตัว จากผู้พัฒฯา 50,304 คน ซึ่งรวมทั้งผู้พัฒนาโปรแกรมบน iPod Touch, iPhone และ iPad (ที่มา) แต่มีอีกแหล่งหนึ่งระบุว่ามีทั้งสิ้น 253,777 ตัว เป็นโปรแกรมบน iPad ถึง 24,334 ตัว

จากกราฟได้แสดงข้อมูลว่าหนังสือ (Books) เป็นหมวดที่มีส่วนแบ่งของโปรแกรมมากที่สุดถึงกว่า 17%, หมวดเกม 14%, หมวดบันเทิง 11% จากการวิเคราะห์พบกว่ากว่า 70% เป็นโปรแกรมแบบเสียเงิน (Paid Apps) กลับกันบน Android มีโปรแกรมฟรีถึง 64%

สามารถดูกราฟฟิคเปรียบเทียบได้จากท้ายข่าวครับ

ที่มา - 148Apps, Appshopper, Pingdom

กราฟแสดงสัดส่วนของโปรแกรมแต่ละหมวดบน App Store