Monday, August 23, 2010

การขยายตัวของการสื่อสารผ่านข้อความ


การส่งข้อความเป็นหนึ่งในวิธีการสื่อสารที่ได้รับความนิยมมากในประเทศกำลังพัฒนา และโดยเฉพาะการสื่อสารในกลุ่มของวัยรุ่น

จากผลสำรวจพบว่าผู้หญิงอายุ 14 - 17 ปี เป็นกลุ่มที่ส่งข้อความเยอะที่สุดถึง 100 ข้อความต่อวัน รองลงมาเป็นผู้ชายอายุ 14 - 17 ปี เฉลี่ยประมาณ 30 ข้อความ และผู้ใหญ่ที่อายุมากกว่า 18 ปีขึ้นไปเฉลี่ยเพียง 10 ข้อความต่อวันเท่านั้น

ภาพด้านล่างเป็นข้อมูลโดยสรุปของการสื่อสารผ่านข้อความทั่วโลก (คลิกเพื่อดูภาพใหญ่)

ที่มา - Mashable (โดย @shanesnow)