Tuesday, August 31, 2010

ให้ลูกดื่มนมจากเต้าช่วยลดความเสี่ยงการเป็นโรคเบาหวาน


นักวิจัยที่มหาวิทยาลัยพิทส์เบิร์ก สหรัฐอเมริกาพบว่า แม่ที่ไม่ได้เลี้ยงลูกด้วยนมจากเต้า ลูกจะมีอัตราเสี่ยงต่อการเป็นโลกเบาหวาน 2 ชนิด มากกว่าแม่ที่เลี้ยงลูกด้วยนมจากเต้าของตน รายงานจากวารสาร American Journal of Medicine ฉบับเดือนกันยายนที่จะถึงนี้ … งานวิจัยดังกล่าว สำรวจข้อมูลจากผู้หญิงจำนวน 2,233 คน ในช่วงอายุระหว่าง 40-78 ปี

ได้เวลาดื่ม ดื่มนมกันเถอะ ดื่มนม(โดยเฉพาะจากเต้า)เยอะๆ ร่างกายแข็งแรง :D

ที่มาของข่าว: Futurity.org