Monday, August 23, 2010

พบ "หนูยักษ์" ในโรงงานประเทศอังกฤษ


BBC ได้รายงานว่าหนูขนาดยักษ์มีขนาดของลำตัวยาวถึง 2 ฟุตได้ถูกพบในโรงงานแห่งหนึ่งที่ East Midlands ประเทศอังกฤษ

สำหรับหนูที่จับได้นั่นมีขนาดเป็น 2 เท่าของหนูทั่วไป เหตุการณ์เหล่านี้มีสาเหตุมาจากแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์ ทำให้มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว

ที่มา - BBC UK