Monday, August 23, 2010

คนอเมริกันกำลังอ้วนขึ้น?


จากผลสำรวจพบว่าคนอเมริกันกำลังมีน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นจากการบริโภคอาหารขยะ (junk food) รวมถึงการนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์, ใช้งานมือถือ แม้กระทั่งใช้งาน iPad ล้วนแล้วแต่ทำให้การเผาผลาญพลังงานน้อยลง

เป็นผลให้เกิดอาการหลายอย่างอาทิ น้ำตาลในเลือดสูง, ไขมันอุดตัน เป็นต้น ซึ่งจากสถิติได้พบว่าคนอเมริกันได้ใช้งบประมาณต่อคนทางด้านสาธารณสุขเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม

สำหรับสาเหตุหลักมาจากการบริโภคอาหารขยะและไม่ดูแลสุขภาพนั่นเอง

ที่มา - news365today