Wednesday, August 25, 2010

E-Reader ช่วยให้คนอ่านหนังสือมากขึ้น?


จากผลการสำรวจล่าสุดของผู้ใช้ e-reader (เครื่องอ่านอิเล็กทรอนิกส์เช่น Kindle,iPad) เป็นดังนี้
  • 40% บอกว่าอ่านมากกว่าตอนที่อ่านหนังสือแบบเก่า
  • 58% บอกว่าจะแบบไหนก็อ่านเหมือนเท่าเดิม
  • 2% บอกว่าอ่านหนังสือน้อยลง

เมื่อเปรียบเทียบความเร็วในการอ่านหนังสือปกติพบกว่าอ่านบน iPad จะช้าลง 6.2% ส่วน Kindle จะช้าลงถึง 10.7% เหตุมาจากทั้ง iPad และ Kindle ยังมีความคมชัดน้อยกว่าหนังสือปกติ (ต้องรอ iPad gen2 กับ retina display สินะ ;D)

สำหรับรายละเอียดปลีกย่อยเพิ่มเติมสามารถอ่านได้จากที่มาของบทความครับ

ที่มา - WSJ