Tuesday, August 24, 2010

Facebook บน iPhone ถึงผู้ใช้งานถึง 102 ล้านคน


Facebook ได้ประกาศตัวเลขผู้ใช้งานบนมือถือว่าปัจจุบันมีผู้ใช้งาน Facebook บนมือถือมากกว่า 150 ล้านคน ซึ่งเป็นการใช้งานบน iPhone 102.2 ล้านคน บน BlackBerry 57.5 ล้านคน บน Android 11.9 ล้านคน และอีก 2.6 ล้านคนบน Palm webOS

ถ้าหากรวมกันทุก platform ตอนนี้ Facebook จะมีผู้ใช้งานบนมือถือมากถึง 174.2 ล้านคนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตัวเลขดังกล่าวเป็นเพียงผู้ใช้งานบนแอป Facebook ของ iPhone, Android, BlackBerry, Palm webOS เท่านั้น แต่ถ้ารวมผู้ใช้งานบนแอปอื่นๆที่อยู่บนมือถือด้วย คาดเดากันว่าจะมีผู้ใช้งานรวมกันถึง 250 ล้านคนเลยทีเดียว o_O

ที่มา - Mobile-ent