Monday, August 23, 2010

HP จะใช้ webOS บน Retina Display?


ข้อมูลล่าสุดจาก Boygeniusreport ได้รายงานว่าโปรแกรมบน webOS 2.0 ได้มีบันทึก (logs) เกี่ยวกับขนาดของจอ (resolution) เป็น 640 x 960 ซึ่งเป็นขนาดเดียวกันกับ iPhone 4 Retina Display นั่นเอง

ทำให้เป็นไปได้อย่างยิ่งว่า Tablet รุ่นหน้าของ HP จะใช้ webOS บน Retina Display

ที่มา - BGR