Monday, August 30, 2010

iPod Touch รุ่นใหม่จะใช้ 3G ได้ด้วย?


ข่าวลือล่าสุดระบุว่า iPod Touch รุ่นใหม่จะใช้งาน 3G ได้และสามารถซื้อแพคเกจใช้งาน Data บน 3G ได้โดยตรงจากตัวเครื่องเหมือนบน iPad 3G ในขณะนี้

แหล่งข่าวระบุว่า Apple ต้องการทำให้การสื่อสารผ่าน FaceTime นั้นสามารถทำได้ทุกหนทุกแห่ง และจะมาแทนที่การสื่อสารด้วยเสียงแบบเก่าๆ นั่นหมายถึง iPod Touch รุ่นใหม่จะสามารถคุย FaceTime ผ่าน 3G ได้ด้วยนั่นเอง

ถึงแม้ว่า iPod Touch แบบเดิมๆที่เราเคยเห็นกันจะสามารถใช้งาน WiFi ได้แล้ว แต่การใช้งาน WiFi นั้นยังไม่สามารถครอบคลุมพื้นที่การใช้งาน รวมถึงไม่สามารถตอบโจทย์ในการสื่อสารได้ ดังนั้นมีความเป็นไปได้สูงว่า iPod Touch รุ่นใหม่จะสามารถใช้งาน 3G ได้ด้วยนั่นเอง

ที่มา - BusinessInsider