Monday, August 23, 2010

Magazine กับ Augmented Reality = นิตยสารแห่งอนาคต?


ความพยายามในการที่จะเพิ่มพูนประสบการณ์ในการอ่านหนังสือของคนเราไม่รู้จักจบจักสิ้นกันเลยทีเดียว จากที่ Apple เปิดตัว iPad และทำให้วงการสื่อต้องปรับตัวกันขนานใหญ่กับ Digital Magazine กันมาแล้ว ล่าสุด SUEDDEUTSCHE ZEITUNG Magazine ประเทศเยอรมนี ได้เปิดตัว นิตยสารฉบับแรกในโลกที่ใช้เทคโนโลยี Augmented Reality (อยากรู้จักเทคโนโลยีนี้ อ่านบล็อกที่ผมเคยเขียนเอาไว้) กันแล้ว น่าอ่านแค่ไหน ต้องดูจากวิดีโอ YouTube นี่เลยครับที่มาของข่าว: TMCNet.com