Monday, August 23, 2010

Maxis เปิดตัวเครือข่ายมือถือบนเครื่องบิน AirAsia


ตอนนี้เครือข่าย Maxis ซึ่งเป็นเครือข่ายมือถือในประเทศมาเลเซียได้ยอมให้โทรออก, ส่ง SMS บนเครื่องบิน AirAsia ได้แล้ว ผ่านเทคโนโลยี OnAir ที่เป็นบริการสื่อสารระหว่างทำการบิน

สำหรับอัตราค่าใช้บริการมีดังนี้
  • โทรออก - RM11/นาที (110 บาท)
  • ส่งSMS - RM2/SMS (20 บาท)
  • ใช้งานอินเตอร์เน็ต - RM25/MB (250 บาท)

ในส่วนของการรับสาย, รับ SMS ที่มาของข่าวยังไม่ได้กล่าวถึงในส่วนนี้ บริการนี้ให้บริการเฉพาะบนเครื่องบิน AirAsia ที่ทำการบินในประเทศมาเลเซียเท่านั้น

ที่มา - Maxis