Monday, August 23, 2010

ไทยจะส่งตัว Viktor Bout ให้แก่สหรัฐฯ


Viktor Bout หรือที่รู้จักกันในชื่อ "พ่อค้าความตาย" (Merchant of Death) กำลังจะถูกส่งตัวให้สหรัฐอเมริกาในข้อตกลงส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างไทยและอเมริกา

ทั้งนี้ Viktor Bout ถูกจับกุมในปฏิบัติการร่วมระหว่างไทย-อเมริกาเมื่อปี 2551 ซึ่งในศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ปล่อยตัว แต่ล่าสุดเมื่อศาลอุทธรณ์มีคำสั่งให้ส่งตัวไปอเมริกาในฐานะผู้ก่อการร้ายข้ามแดน

อเมริกาและกลุ่มประเทศตะวันตกรายงานว่า Viktor Bout เป็นพ่อค้าอาวุธสงครามร้ายแรงใน Africa รวมถึงใน Afghanistan อีกด้วย

ที่มา - BBC (ประวัติของ Viktor Bout)