Sunday, August 22, 2010

ผู้ก่อตั้ง Wikileaks ถูกกล่าวหาคดีข่มขืน


หลังจากที่มีเรื่องให้ฮือฮาจากการเปิดเผยข้อมูลลับทางทหารของอเมริกาเกี่ยวกับสงครามในอัฟกานิสถานมาแล้ว Wikileaks ก็ต้องมีข่าวให้ฮือฮาอีกครั้ง เพราะ Julian Assange ผู้ก่อตั้ง Wikileaks ถูกกล่าวหาลวนลามทางเพศ และข่มขืน

อย่างไรก็ดี ข่าวล่าสุดนั้นข้อกล่าวหานั้นได้ถูกยกไป โดย Eva Finne หัวหน้าอัยการกล่าวว่า “ไม่เห็นว่าจะมีเหตุผลอะไรที่จะต้องไปสงสัยว่าเขา (Julian) ได้ก่อคดีข่มขืนจริงๆ

… โล่งอกไปนิดนะครับพี่ …

ที่มา - Mashable