Sunday, September 5, 2010

อุปสรรคและกลุ่มผลประโยชน์กับใบอนุญาต 3G


กระบวนการออกใบอนุญาต 3G ได้ดำเนินการมาตามลำดับ ก้าวผ่านอุปสรรคที่สำคัญในหลายขั้นตอน โดยเฉพาะอุปสรรคจากกลุ่มผลประโยชน์ กลุ่มผลประโยชน์มิได้แสดงตนอย่างชัดเจน แต่เป็นการต่อสู้ในลักษณะสงครามตัวแทน กระบวนการใต้ดินในทุกรูปแบบในทุกขั้นตอน เริ่มกระบวนการก็มีคำถามต่างๆ ทุกฝ่ายต่างพยายามใส่ข้อกำหนดที่จะเกิดประโยชน์ต่อฝ่ายตนเองมากที่สุด ซึ่งคณะกรรมการ 3G ก็ต้องเข้มแข็ง

ถ้าดูจากรายชื่อของคณะกรรมการออกใบอนุญาต 3G ทุกท่านทุกคนก็คงพอเชื่อมั่นได้ว่ามีความมั่นคง หนักแน่น และไม่หวั่นไหวอย่างแน่นอน ผมยืนยันได้ว่าข้อกำหนดไม่มีใครหรือกลุ่มผลประโยชน์กลุ่มใดได้ตามที่ต้องการทุกประการ แต่ประโยชน์สูงสุดเป็นของประชาชนและประเทศชาติ คง มีบางกลุ่มที่ไม่ได้ในสิ่งที่ต้องการก็พยายามขัดขวางไม่ให้สามารถไปถึงจุด หมายปลายทางของการออกใบอนุญาต 3G เพราะไม่ได้ประโยชน์สูงสุด ผมบอกกับทุกคนว่าเป็นไปไม่ได้เลยที่การออกใบอนุญาตครั้งนี้ทุกคนจะพอใจ โจทย์ก็คือทำอย่างไรเจ้าของทรัพยากรคลื่นความถี่ทุกคนได้ประโยชน์ มีความพยายามขัดขวางตามลำดับอย่างที่ทุกคนเห็น แต่เราทุกคนก็ได้ร่วมมือกันต่อสู้จน ประกาศ กทช. ได้ประกาศในราชกิจจาฯ เป็นกฎหมาย

การที่ประกาศ กทช. ประกาศในราชกิจจาฯ เป็นกฎหมาย เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะแม้แต่ กทช. เองก็ต้องปฏิบัติตามมิฉนั้นจะเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติ เมื่อ เป็นกฎหมายก็ต้องเปลี่ยนวิธีการต่อสู้มาต่อสู้ภายใต้กรอบกติกาไม่ว่าจะยอม รับหรือไม่ก็ตาม ถ้าไม่ยอมรับก็พยายามฟ้องศาลเพื่อเพิกถอน ศาลเป็นที่พึ่งของทุกคนครับ มี 3 รายที่ไปฟ้องต่อศาลปกครองแต่ศาลไม่รับฟ้องทั้ง 3 คดี คงจะมีเพิ่มเติมตามลำดับเวลาจนกว่ากระบวนการจะสิ้นสุด ที่ ต่อสู้ในกติกาก็ปล่อยข่าวลือในรูปแบบต่างๆ ทั้งในและนอกประเทศเพื่อลดความเชื่อมั่นและคู่แข่งจากต่างประเทศ ยอมรับได้ครับยังอยู่ในกติกา

แม้ว่าจะสำเร็จในครั้งแรกทำให้ต่างชาติที่ต้องการมาลงทุนเกิดความลังเลใจ จนหลบหนีไปหมด แต่ผมมั่นใจว่าจะประสบความสำเร็จเพียงครั้งเดียว การต่อสู้ได้ขยายจาก กทช. ซอยสายลม ไปจนถึงกระทรวงการคลัง และรัฐสภา กรรมาธิการบางท่านก็อยากมีส่วนร่วมในการตรวจสอบในแง่มุมต่างๆ มีการฟ้องผมต่อ ปปช. โดยคิดว่าจะทำเกิดความหวาดกลัวในขณะเดียวกันลดความน่าเชื่อถือตัวผมเองในสังคมด้วยวิธีการต่างๆ ผ่านสื่อบางราย กลุ่มผลประโยชน์เหล่านี้กำลังใช้กลยุทธ์เก่าๆ ที่เคยได้ผลดีในอดีต แต่วันนี้หลายคนในสังคมรู้เท่าทัน จึงไม่ได้ผลตามแผนที่ได้วางไว้ครับ

เวลาเริ่มลดน้อยลงตามลำดับสำหรับกลุ่มผลประโยชน์ สิ่งที่น่าจะนำมาใช้อีกในระยะเวลาอันใกล้ก็คงเป็นกระบวนการทางศาลและนิติบัญญัติครับ ทางศาลเมื่อบุคคลทั่วไปฟ้องศาลไม่รับไว้พิจารณาก็คงมีความพยายามผลักดันให้องค์กรของรัฐอย่าง TOT และ CAT เป็นผู้ฟ้อง ทั้ง นี้จะต้องได้รับการสนับสนุนจาก กระทรวงการคลัง และ กระทรวง ICT ทั้งๆ ที่เป็นการก้าวก่ายองค์กรอิสระ แต่คงไม่ต้องเหนียมอายในโค้งสุดท้าย ถ้า การดำเนินการดังกล่าวไม่ได้ผลก็คงถึงท่าไม้ตายที่นำมาใช้ ก็คือ การผลักดันให้กฎหมายองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ (กสทช.) ผ่านสภาอย่างรวดเร็ว การ เร่งผลักดันกฎหมายอย่างรวดเร็วผิดปกติ โดยไม่คำนึงถึงผลที่ตามมาในภายหลังก็เพื่อที่จะถามถึงมารยาทของ กทช. ว่าควรดำเนินการต่อไปหรือไม่

เมื่อสู้ด้วยวิธีการอื่นไม่ได้ก็คงต้องใช้วิธีคลาสสิคที่สุด คือ ถามถึงมารยาท ตั้งข้อสงสัยว่า กทช. เร่งเพราะมีผลประโยชน์แอบแฝงหรือไม่ นทางกลับ กันกลุ่มบุคคลเหล่านี้ไม่เคยถามถึงมารยาทของตนเอง และสิ่งที่ตนเองได้กระทำลงไปว่าเคยก่อประโยชน์ให้กับประชาชนและส่วนรวมหรือไม่ ผม อยากเรียนว่า กทช. มิได้อยากออกใบอนุญาต 3G มากมาย แต่ กทช. ตระหนักถึงความสำคัญของใบอนุญาต 3G ต่อคนไทยทุกคนและประเทศไทยโดยรวมครับ การ แข่งขันทางธุรกิจเป็นสิ่งปกติ แต่เราทุกคนต้องไม่ละเลยและคำนึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนคนไทย ทุกคนก่อนองค์กร และบุคคล ครับ

เรียบเรียงข้อมูลข้อมูลจาก Timeline ของ พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์ @DrNatee39G