Saturday, September 4, 2010

AIS เปิดให้บริการ "เปลี่ยนค่าย ไม่เปลี่ยนเบอร์"


ตอนนี้ AIS ได้เริ่มให้บริการคงสิทธิหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Number Portability) สำหรับลูกค้าทั่วไปแล้ว โดยในช่วงแรกจะเป็นการรับแจ้งความประสงค์ในการย้ายหมายเลขผ่านเอไอเอส คอลเซ็นเตอร์ เอไอเอส ช็อป เซเรเนดคลับ ร้านเทเลวิซ และเทเลวิซเอ็กเพรสทั่วประเทศ โดยเมื่อบริการ MNP เปิดให้บริการเต็มรูปแบบแล้ว AIS จะติดต่อกลับอีกครั้ง

ทั้งนี้การแจ้งความประสงค์ย้ายเบอร์จะไม่มีค่าใช้จ่าย และเมื่อบริการ MNP ใช้งานได้แล้ว ผู้ใช้บริการจะต้องเสียค่าบริการให้กับบริษัท ศูนย์ให้บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์ จำกัด หมายเลขละไม่เกิน 99 บาท

ที่มา - AIS MNP