Wednesday, September 1, 2010

นักวิจัย University of Florida ชี้ เราไม่ควรให้แมลงวันตอมอาหาร


แต่เล็กจนโต พวกเราถูกปลูกฝังว่าไม่ควรทานอาหารที่มีแมลงวันตอม เพราะแมลงวันมักเป็นพาหะของโรคติดต่อในระบบทางเดินอาหารอย่าง ท้องร่วง หรืออหิวาห์ … แต่เมื่อเร็วๆ นี้ นักวิจัยของ University of Florida พบว่า แมลงวันนั้นเป็นพาหะของโรคมากกว่าที่เราได้ร่ำเรียนกันมาในตอนเด็กๆ เพราะมันเป็นพาหะของแบคทีเรียได้มากถึง 5 ชนิด ได้แก่ Acinetobacter baumanni, Bacillus pumilus, Cronobacter sakazakii, Methylobacterium persicinum และ Staphylococus sciuri ซึ่งเป็นต้นเหตุของโรคต่างๆ ในมนุษย์ตั้งแต่อาหารเป็นพิษไปจนถึงการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ

ที่มาของข่าว: Futurity.org