Friday, October 1, 2010

อีก 6 เดือนประเทศไทยจะมี 3G เพิ่มขึ้นอีก 15 จังหวัด


เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2553 ที่ผ่านมา ครม.ได้อนุมัติแผนงานขยายโครงข่าย 3G เพิ่มอีก 15 จังหวัด เพื่อให้คนไทยร้อยละ 80 สามารถเข้าถึงบริการ 3G ได้ โดยมีงบประมาณลงทุนทั้งสิ้น 19,980 ล้านบาทจากเดิมที่วางแผนไว้ 29,000 ล้านบาท

สำหรับสถานี 3G นั้นครม.จะให้ทีโอทีตั้งบริษัทลูกขึ้นมาบริหาร และทำการตลาดผ่านผู้ให้บริการโครงข่ายเสมือน (MVNO) ทั้งหมด ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ 5 ราย คาดว่าการขยายโครงข่ายจะเริ่มดำเนินการใน 6 เดือนและเสร็จสิ้นภายใน 1 ปี

ทั้งนี้โครงการขยายโครงข่ายของทีโอทีจะเพิ่มสถานีฐานในเขตกรุงเทพให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นและอีก 15 จังหวัดได้แก่ เชียงใหม่ ลำปาง เชียงราย พิษณุโลก ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย หาดใหญ่ สงขลาอุบลราชธานี หนองคาย อุดรธานี ขอนแก่น กาญจนบุรี ระยอง ชลบุรี นครราชสีมา