Wednesday, October 20, 2010

เตือนภัย! พื้นที่เสี่ยงจมน้ำในกทม.


ผู้ที่อาศัยอยู่นอกเขตแนวป้องกันน้ำท่วม มีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 27 ชุมชน จำนวน 1,273 ครัวเรือนในพื้นที่รับผิดชอบ 13 สำนักงานเขต มีโอกาสเสี่ยงจมน้ำ ดังนี้

เขตบางซื่อ มี 2 ชุมชน คือ ชุมชนพระราม 6 (ฝั่งติดแม่น้ำ) 25 ครัวเรือน และชุมชนปากคลองบางเขนใหม่ 46 ครัวเรือน

เขต ดุสิต มี 5 ชุมชน คือ ชุมชนเขียวไข่กา (ถ.เขียวไข่กาช่วงปลาย) 20 ครัวเรือน ชุมชนราชผาทับทิมร่วมใจ(เชิงสะพานกรุงธน) 40 ครัวเรือน ชุมชนซอยสีคาม(ซอยสามเสน 19 ช่วงปลาย) 11 ครัวเรือน ชุมชนปลายซอยมิตรคาม(ซอยสามเสน 13 ช่วงปลาย) 140 ครัวเรือน และชุมชนวัดเทวราชกุญชรฯ(ถ.ศรีอยุธยาช่วงปลาย) 40 ครัวเรือน

เขตพระ นคร มี 3 ชุมชน คือ ชุมชนท่าวัง 80 ครัวเรือน ชุมชนท่าช้าง 25 ครัวเรือน และชุมชนท่าเตียน 120 ครัวเรือน เขตสัมพันธวงศ์ มี 2 ชุมชน คือ ชุมชนวัดปทุมคงคา(ท่าน้ำสวัสดี) 12 ครัวเรือน และชุมชนตลาดน้อย 10 ครัวเรือนเขตบางคอแหลม มี 4 ชุมชน คือ ชุมชนวัดบางโคล่นอก 36 ครัวเรือน ชุมชนหน้าวัดอินทร์บรรจง 13 ครัวเรือน ชุมชนซอยมาตานุสรณ์ 31 ครัวเรือน และชุมชนหลังร.พ.เจริญกรุงประชารักษ์ 14 ครัวเรือน

เขตยานนาวามี 1 ชุมชน คือ ชุมชนโรงสี(ถ.พระราม 3) 60 ครัวเรือน

เขตคลองเตย มี 1 ชุมชน คือ ชุมชนสวนไทรริมคลองพระโขนง 9 ครัวเรือน เขตบางพลัด มี 1 ชุมชน คือชุมชนวัดฉัตรแก้ว 8 ครัวเรือน

เขต บางกอกน้อย 4 ชุมชน คือ ชุมชนสันติชนสงเคราะห์ 153 ครัวเรือน ชุมชนปากคลองน้ำตาล-คลองพิณพาทย์ 103 ครัวเรือน ชุมชนตรอกวังหลัง 66 ครัวเรือน และชุมชนดุสิต-นิมิตรใหม่ 23 ครัวเรือน

เขตธนบุรี 1 ชุมชน คือ ชุมชนปากคลองบางกอกใหญ่ 12 ครัวเรือน 11.เขตคลองสาน 1 ชุมชน คือ ชุมชนเจริญนครซอย 29/2 มี 11 ครัวเรือน เขตราษฎร์บูรณะ มี 1 ชุมชน คือ ชุมชนดาวคะนอง 157 ครัวเรือน

เขตทวีวัฒนา มี 1 ชุมชน คือ ชุมชนวัดปรุณาวาส 38 ครัวเรือน

ที่มา - ไทยรัฐ