Friday, November 5, 2010

สรุป! รถไฟความเร็วสูงของไทยจะสร้างเป็นรถไฟรางเดี่ยว


คมนาคมถก สปป.ลาว เชื่อมรถไฟความเร็วสูง คาดสร้างสะพานข้ามโขงแห่งใหม่รองรับยันปี 54 ต้องได้ข้อสรุปแผนลงทุน

นายสุพจน์ ทรัพย์ล้อม ปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ในวันที่ 5 พ.ย.นี้ จะหารือกับคณะผู้บริหารจากกระทรวงโยธาธิการและขนส่ง สปป.ลาว เพื่อพิจารณา แนวทางในการพัฒนาเส้นทางรถไฟ เพื่อรองรับโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงระหว่าง 3 ประเทศ คือ จีน สปป.ลาว และไทย ที่มีเส้นทางจากคุณหมิง-เวียงจันทร์-หนองคาย

เบื้องต้น จะมีการพิจารณาจุดผ่านแดนใหม่ โดยจะมีการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งใหม่เพื่อใช้สำหรับเส้นทางรถไฟดังกล่าวด้วย

นายสุพจน์กล่าวว่า การก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงเส้นทางกรุงเทพฯ-หนองคาย เริ่มมีความชัดเจนแล้วว่าจะเริ่มพัฒนาเป็นเส้นทางแรก หลังจากรัฐสภาเห็นชอบ ร่างกรอบการเจรจาความร่วมมือด้านการพัฒนากิจการรถไฟระหว่างไทยกับจีน ซึ่ง ขั้นตอนต่อไปคณะกรรมการความร่วมมือไทย-จีน ที่มีตนเป็นประธาน จะเริ่มขั้นตอนในการเข้าเจรจาอย่างเป็นทางการกับ จีน เพื่อกำหนดรูปแบบการก่อสร้าง การลงทุน และบริหารการเดินรถ ให้มีความชัดเจนก่อนสรุปและเสนอต่อรัฐสภาอีกครั้งเพื่อเห็นชอบ ก่อนการลงนามความร่วมมือระหว่างกัน โดยในปี 2554 ต้องมีความชัดเจน

ทั้งนี้ การพัฒนารถไฟความเร็วสูง ล่าสุด สปป.ลาวได้เริ่มดำเนินโครงการไป แล้ว โดยตามแผนกำหนดจะเริ่มงานก่อสร้างในเดือน เม.ย.2554 แล้วเสร็จภายใน 4 ปี ส่วนประเทศไทย เบื้องต้นการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) ได้ออกแบบก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ-หนองคาย เรียบร้อยแล้ว รูปแบบจะเป็นทางคู่ แต่รถไฟความเร็วสูงจากจีนมาลาวจะเป็นทางเดี่ยว ร.ฟ.ท.จึงต้องปรับแบบก่อสร้างให้เป็นทางเดี่ยวด้วย

ที่มา - Thaipost

ไม่ขอออกความเห็นนะครับ พูดไม่ออกจริงๆ