Saturday, December 11, 2010

วิธีแก้ปัญหาความเร็ว 3G บน iPhone 4


มีผู้ใช้ iPhone 4 หลายคนประสบปัญหาเกี่ยวกับความเร็วของการ Download/Upload ซึ่งกรณีนี้รวมถึง iPhone 3G และ iPhone 3GS ด้วย ผมได้ลองหลายวิธีและตอนนี้ใช้งานได้ปกติแล้วครับ

ขั้นตอนการแก้ปัญหาตามลำดับ
 • Reset network settings
  เข้าไปที่ Settings > General > Reset > "Reset Network Settings"
  วิธีนี้จะล้างการตั้งค่าเชื่อมต่อของทั้งหมด รวมถึงรหัสผ่าน Wireless ที่บันทึกไว้จะถูกล้างไปด้วย
 • Hard reset
  วิธีนี้อาจช่วยแก้ปัญหาได้ โดยกดปุ่ม Home และปุ่ม sleep/wake (ด้านบนตัวเครื่อง) พร้อมกันประมาณ 15-20 วินาที รอจนตัวเครื่องขึ้นสัญลักษณ์ Apple
 • Reset SIM
  ลองถอดซิมออกจากตัวเครื่อง เช็ดให้สะอาด หลังจากนั้นใส่กลับไปไปอีกครั้ง
 • Switch to EDGE
  ถ้ายังแก้ปัญหา 3G ไม่ได้อีก แนะนำเปลี่ยนไปใช้ EDGE แก้ขัดไปก่อนครับ