Tuesday, December 7, 2010

ทรูมูฟขยายระยะเวลาให้บริการ 3G ฟรีถึงสิ้นปีหน้า


ทรูมูฟ - ปัจจุบันทรูมูฟเปิดทดสอบการให้บริการ 3G บนโครงข่าย 850mhz ให้ลูกค้าใช้งานทั้งแบบเติมเงินและแบบรายเดือน จากเดิมที่การใช้งาน 3G จะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ตอนนี้ทรูมูฟได้ขยายระยะเวลาการให้บริการ 3G ฟรีไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554

สามารถตรวจสอบพื้นที่ให้บริการ 3G ได้ที่
http://www.truemove.com/3g/wifi_area_bkk.html