Tuesday, December 7, 2010

ความรู้สึกที่ครั้งหนึ่งเคยได้รับจากดีแทค
เชื่อว่าทุกคนเคยรู้สึกแบบนี้กับดีแทค ผ่านไปเกือบ 2 ปี ความรู้สึกเหล่านั้นยังอยู่กันหรือเปล่า? :)