Monday, December 6, 2010

Google เปิดตัวโปรแกรมอ่าน Google eBooks บน iOS


Google เปิดตัว Google eBooks โดยจะมีแอปให้ใช้งานบน iPhone, iPod touch รวมถึง iPad ด้วย
ปัจจุบัน Google eBooks มีหนังสือพร้อมให้บริการถึงกว่า 3 ล้านเล่ม และมีอีกหลายพันเล่มพร้อมวางขาย

สำหรับแอป Google eBooks จะเปิดให้โหลดผ่าน AppStore ในเร็วๆนี้

ปล.ในช่วงแรก Google eBooks จะให้บริการในบางประเทศ น่าเสียดายว่าไม่มีประเทศไทยครับ

อ่านเพิ่มเติมที่ Google e-Book Store

ขั้นตอนการย้ายค่ายเบอร์เดิม (MNP)


ตั้งแต่วันที่ 5-14 ธ.ค.2553 ค่ายมือถือจะเปิดรับย้ายค่ายเบอร์เดิม (Mobile Number Portibility) จำนวน 100 เบอร์ต่อวัน โดยแบ่งเป็นสาขาละ 20 เบอร์ (สถานที่ให้บริการย้ายค่ายเบอร์เดิม)

ย้ายไปค่ายไหนยื่นคำร้องที่ค่ายนั้น
เช่นคุณต้องการย้ายจาก DTAC ไป AIS คุณต้องติดต่อ AIS

ลงทะเบียนเบอร์ก่อนย้ายค่าย (แบบเติมเงิน)
กรณีที่คุณใช้หมายเลขแบบเติมเงิน คุณต้องลงทะเบียนที่ผู้ให้บริการรายเดิมก่อนย้ายค่าย

สำหรับเบอร์แบบรายเดือน
หลังจากย้ายค่ายเรียบร้อยแล้ว ค่ายเดิมของคุณจะส่งใบเรียกเก็บค่าใช้บริการเดือนล่าสุดในภายหลัง

สำหรับเบอร์แบบเติมเงิน
ยอดเงินและวันใช้งานไม่สามารถโอนไปยังเบอร์ใหม่ได้

ขั้นตอนการย้ายค่ายเบอร์เดิม
 1. เตรียมเอกสารยืนยันข้อมูลการจดทะเบียน
  กรณีบุคคลธรรมดา
  สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาด้วยตนเอง หรือบัตรประจำตัวที่มีรูปถ่ายและเลขที่บัตรประชาชน ที่ทางราชการออกให้ และใช้แทนได้ตามกฎหมาย เช่น บัตรข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง เป็นต้น
  กรณีนิติบุคคล
  - สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ที่ออกไม่เกิน 3 เดือน
  - สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม หากไม่สามารถมาเองได้ ต้องมอบอำนาจให้คนอื่นมายื่นคำขอแทน แต่อย่าลืมแนบหนังสือมอบอำนาจต้นฉบับ พร้อมสำเนาบัตรผู้รับมอบอำนาจมาด้วย
  - เอกสารทุกหน้า ต้องมีลายเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องของกรรมการ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมประทับตรานิติบุคคลด้วย (ถ้ามี)
 2. กรอกแบบฟอร์มย้ายค่ายเบอร์เดิม และยื่นเอกสารที่จุดรับลงทะเบียน
ลำดับวันดำเนินการย้ายค่ายเบอร์เดิม
 • วันที่ 1 - วันที่คุณลงทะเบียน
  ส่งเรื่องย้ายหมายเลขภายในเวลา 18.00น. โดยค่ายปลายทางส่งเรื่องต่อให้ Clearing House
  ในวันนี้คุณจะได้รับซิมใหม่ แต่จะสามารถใช้งานซิมนี้ได้ในวันที่ 3
 • วันที่ 2 - รอการตรวจสอบข้อมูล (ยังคงใช้ซิมค่ายเดิม)
  Clearing House จะติดต่อกับค่ายต้นทางว่ายินยอมให้ย้ายหรือไม่
  ในวันนี้คุณจะได้รับ SMS ยืนยันที่เบอร์ค่ายเดิมของคุณ
 • วันที่ 3 - เริ่มใช้งานค่ายใหม่ (เริ่มใช้ซิมค่ายใหม่)
  ใส่ซิมใหม่ที่ได้รับจากวันที่ 1 เพื่อเตรียมตัวใช้งาน
  ประมาณเวลา 04.00-07.00น. สามารถเริ่มใช้งานค่ายใหม่ได้ทันที
ทั้งนี้ในวันที่ 1-2 ผู้ย้ายสามารถยกเลิกการย้ายได้ตลอดเวลา

หลังจากย้ายค่ายเรียบร้อยแล้ว
คุณจะสามารถย้ายค่ายได้อีกครั้งหลังจากใช้งานค่ายใหม่ผ่านไปแล้ว 3 เดือน

บทความแนะนำบริการย้ายค่ายเบอร์เดิม