Wednesday, January 5, 2011

ทรูจะเปลี่ยน truewifi เป็น @TRUEWIFI


ทรูออนไลน์จะเปลี่ยน SSID ในการเชื่อมต่อ WiFi ของทรูทั่วประเทศจาก "truewifi" เป็น "@TRUEWIFI" เริ่มตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2554 เป็นต้นไป