Saturday, April 16, 2011

แอร์เอเชีย นกแอร์ การบินไทย เลือกสายการบินไหนดี?


ช่วงนี้เป็นช่วงวันสงกรานต์ หลายๆคนคงได้พักผ่อนในช่วงวันหยุดยาวอย่างเต็มที่กันแล้ว :)

ตารางด้านล่างเป็นตารางเปรียบเทียบค่าธรรมเนียมและค่าตั๋วของสายการบินในประเทศ 3 แห่ง ได้แก่ แอร์เอเชีย, นกแอร์ และการบินไทย เป็นอัตราค่าโดยสารที่สุ่มวันที่และเส้นทางในประเทศ เพื่อเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการจองตั๋วผ่านระบบออนไลน์ ทั้งนี้อัตราค่าธรรมเนียมด้านล่างอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

จองตั๋วครั้งแรกเห็นราคาของ AirAsia แล้วตกใจเหมือนกัน ถูกกว่าทุกสายการบิน
แต่พอรวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดหมดแล้วกลับไม่ถูกอย่างที่เห็นครั้งแรก ;D

ส่วนนกแอร์แสดงค่าตั๋วตั้งแต่เลือกเที่ยวบินเป็นราคานี้เลย พอจ่ายเงินก็ราคานี้

สุดท้ายการบินไทย ราคาตั๋วสูงกว่าทุกสายการบิน แต่ใครถูกใจบริการของการบินไทย
ก็เลือกจองได้ตามสะดวกครับ :)

หวังว่าจะช่วยในการตัดสินใจเลือกสายการบินได้ง่ายขึ้นนะครับ :D