Wednesday, April 6, 2011

วิธีการ Jailbreak iOS 4.3.1 แบบสูตรสำเร็จ [Windows/Mac]


วิธีในที่นี้สามารถ jailbreak ได้สำหรับ iOS 4.3.1 บน iPhone 3GS, iPhone 4, iPod touch 3G, iPod touch 4G, iPhone และ iPad1 เท่านั้น

สิ่งที่จำเป็นในการ Jailbreak

iOS 4.3.1


redsn0w

วิธีการ Jailbreak
  1. อัพเดท iDevice ของคุณใช้เป็น iOS 4.3.1
  2. เปิดโปรแกรม redsn0w
  3. Browse ไฟล์ iOS ให้ตรงกับ Device ที่คุณต้องการ Jailbreak แล้วกด Next
  4. ในหน้านี้เลือกถูกในหัวข้อ "Install Cydia" แล้วกด Next


  5. ทำการปิด Device ของคุณแล้วกด Next
  6. ทำตามขั้นตอนบนโปรแกรม

  7. เพียงเท่านี้ก็ Jailbreak เรียบร้อยแล้ว :)