Tuesday, May 17, 2011

กำหนดการจัดส่ง iPad 2 บน Apple Store เดือนพฤษภาคม


ใครสั่งซื้อ iPad 2 ผ่าน Apple Store Thailand ช่วงนี้คงต้องรอสินค้ากันนานสักหน่อย เพราะความต้องการทั่วโลกสูงมาก ทำให้สินค้าขาดตลาด แม้ว่าสั่งผ่าน Apple Store Thailand ก็ต้องรอ 1-2 สัปดาห์เช่นกัน

ตารางแสดงวันที่สั่งซื้อ iPad 2 และกำหนดวันจัดส่งโดยประมาณ

Apple Care แจ้งว่าหาก iPad 2 มีสินค้าเพียงพอ ทาง Apple SG จะทำการจัดส่งทันที ซึ่งกำหนดการจัดส่งที่แสดงนั้นอาจจะได้รับสินค้าเร็วกว่าหรือช้ากว่า ขึ้นอยู่กับสต็อกของ iPad 2 ในช่วงนั้น