Wednesday, June 29, 2011

พื้นที่ให้บริการเครือข่าย AIS 3G ทั่วประเทศ


AIS จะอัพเกรดสถานีฐาน 2G บนย่าน 900Mhz เป็น 3G พร้อมเปิดให้บริการภายในเดือนกรกฎาคมนี้

สำหรับสถานีฐานที่ได้รับการอัพเกรดเป็น 3G ในเฟสแรกรวมทั้งสิ้น 1,884 สถานี
  • กรุงเทพฯและปริมณฑล 1,340 สถานีฐาน
  • ชลบุรี 152 สถานีฐาน
  • เชียงใหม่ 148 สถานีฐาน
  • ภูเก็ต 78 สถานีฐาน
  • เชียงราย 48 สถานีฐาน
  • นครราชสีมา 30 สถานีฐาน
  • ขอนแก่น 25 สถานีฐาน
  • ประจวบคีรีขันธ์ 7 สถานีฐาน
  • ลำปาง 10 สถานีฐาน

ยินดีกับผู้ใช้งาน AIS 3G ในพื้นที่ข้างต้นด้วยครับ :)