Friday, August 19, 2011

TrueMove H และ CAT MY 3G+ พร้อมให้บริการแล้วในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น


ข้อมูลจาก TrueMove H ยืนยันว่าตอนนี้ได้เพิ่มพื้นที่ให้บริการในเขตจังหวัดขอนแก่นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ลูกค้า True H และ CAT MY 3G+ สามารถจับสัญญาณ 3G และเริ่มใช้บริการได้ทันที

หากอยู่ในพื้นที่ให้บริการ 3G+ บนหน้าจอจะขึ้นเป็นเครือข่าย TRUE-H, CAT 3G หรือ 52000

สำหรับพื้นที่ให้บริการ 3G+ เป็นลำดับถัดไป ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา, เชียงราย, ลำพูน, หนองคาย, เลย, อุดรธานี และอุบลราชธานี

UPDATE
เครือข่าย TrueMove H และ CAT MY 3G+ ปัจจุบันให้บริการเฉพาะระบบรายเดือน โดยสามารถจดทะเบียนผ่านช้อปทรูที่ร่วมรายการเท่านั้น (ยังไม่เปิดให้บริการในตจว.) ส่วนระบบ CAT MY 3G+ สามารถจดทะเบียนผ่านสำนักงานบริการ 3 แห่ง