Sunday, September 11, 2011

ถาม-ตอบ ข้อแตกต่าง TrueMove และ TrueMove H และอนาคต 3G ของลูกค้าทรูปัจจุบัน (อัพเดท)


ข้อมูลในหน้านี้รวบรวมมาจาก Call Center ของ TrueMove H (1331) รวมถึงช้อปของทรูในเขตกทม.

อยากเปิดเบอร์ทรูมูฟแบบรายเดือนทำได้หรือไม่?
- เปิดได้แต่ต้องใช้งาน TrueMove H เท่านั้น สำหรับ TrueMove จะไม่สามารถสมัครหรือเปิดใช้งานแพคเกจได้แล้ว

ใช้งาน TrueMove H มีเฉพาะเครือข่าย 3G?

- TrueMove H หรือ TRUE-H มีให้บริการเฉพาะ 3G เท่านั้น แต่ลูกค้า TrueMove H สามารถใช้งานโรมมิ่งเครือข่าย 2G กับ TrueMove หรือ TRUE ได้เช่นกัน

ลูกค้า TrueMove ปัจจุบันอยากใช้ 3G ของ TrueMove H ต้องทำอย่างไร?
- ไม่สามารถใช้งานได้ทั้งปัจจุบันและอนาคต หากต้องการใช้งาน TrueMove H จะต้องย้ายค่ายเบอร์เดิม (Mobile Number Portibility) เท่านั้น หากย้ายค่ายในช่วงนี้จะยกเว้นค่าธรรมเนียมการย้ายค่ายจากปกติ 99 บาท

ลูกค้า TrueMove ไอโฟน Free Size เปลี่ยนไปใช้ Free Size ของ TrueMove H?

- สามารถทำได้ แต่หากย้ายค่ายแล้ว จะเสียสิทธิ์ Unlimited ของ 3G(แบบทดลองใช้งาน)/EDGE/GPRS รวมถึง SMS 300 ข้อความ และ MMS 50 ข้อความ โดย TrueMove H จะคิดค่าบริการเท่าเดิมคือ 599 บาท แต่เงื่อนไขใหม่จะใช้งาน 3G+/EDGE,GPRS(Roaming) ได้ไม่เกิน 2GB ในแต่ละรอบการใช้บริการ หากเกินกว่านั้นคิด 2 บาท/MB หรือ 2,048 บาท/GB

*ลูกค้า Free Size ปัจจุบันย้ายจาก True มายัง True H รับสิทธิ์ใช้โปรฯเดิมต่ออีก 6 เดือน
ตั้งแต่เดือนที่ 7 เป็นต้นไป คิดค่าบริการตามโปรฯใหม่ของ True H

อนาคต 3G ลูกค้าปัจจุบันของ TrueMove เป็นอย่างไร?
- ผู้ใช้งานแพคเกจ Data ของทรูมูฟที่ให้บริการอยู่ในปัจจุบันเป็นแพคเกจ 2G (EDGE/GPRS) และรับสิทธิ์ใช้งาน 3G ได้'ฟรี'ในพื้นที่ทดลองใช้บริการ หลังจาก TrueMove H เปิดให้บริการเต็มรูปแบบ TrueMove จะให้บริการเฉพาะ 2G (EDGE/GPRS) เท่านั้น

TrueMove H แบบเติมเงินจะเริ่มใช้งานได้เมื่อใด?
- ปัจจุบัน TrueMove ในพื้นที่ให้บริการ TrueMove H จะเปิดให้บริการลูกค้าใหม่เฉพาะแบบเติมเงิน และ TrueMove H แบบเติมเงินจะเริ่มเปิดเบอร์ได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไป

ผู้ใช้งาน BlackBerry สามารถเปิดเบอร์หรือย้ายค่ายมายัง TrueMove H?
- TrueMove H ยังไม่เปิดให้บริการสำหรับผู้ใช้ BlackBerry รวมถึงลูกค้าใหม่ที่ต้องการใช้งานแพคเกจ BlackBerry กับ TrueMove ก็ไม่สามารถเปิดเบอร์รายเดือนได้เช่นกัน

ข้อมูลอัพเดทล่าสุดวันที่ 11 กันยายน 2554