Tuesday, December 13, 2011

True ULTRA hi-speed Internet 200Mbps 9999 บาท/เดือน


ล้ำไปอีกขั้น ทรูออนไลน์เตรียมเปิดตัวแพคเกจ Cable Internet ที่ความเร็ว 200Mbps เร็วๆนี้

สำหรับราคาแพคเกจเป็นดังนี้ (DL/UL)
  • 7Mbps/512Kbps - 599 บาท/เดือน
  • 10/1Mbps - 699 บาท/เดือน
  • 20/2Mbps - 1,299 บาท/เดือน
  • 50/5Mbps - 2,799 บาท/เดือน
  • 100/10Mbps - 4,999 บาท/เดือน
  • 200/20Mbps - 9,999 บาท/เดือน

ทั้งนี้เทคโนโลยี DOCCIS สามารถอินเตอร์เน็ตให้บริการได้สูงสุดที่ความเร็ว 343Mbps ครับ