Tuesday, April 19, 2011

วิธีการ Jailbreak iOS 4.3.2 แบบสูตรสำเร็จ [Windows/Mac]


วิธีในที่นี้สามารถ jailbreak แบบ untethered ได้สำหรับ iOS 4.3.2 บน iPhone 3GS, iPhone 4, iPod touch 3G, iPod touch 4G, iPhone และ iPad1 เท่านั้น