Monday, May 30, 2011

iPhone 5 จะเริ่มขายในประเทศไทย 28 มกราคมปีหน้า?


แหล่งข่าวใหม่ ระบุชัดว่า iPhone 4 รุ่นปัจจุบันจะวางขายในประเทศไทยถึงเดือนมกราคมปีหน้าเท่านั้น