Wednesday, July 27, 2011

AIS จัดเต็ม! พร้อมให้บริการ 3G เฟสแรกทั่วปท.พรุ่งนี้


AIS พร้อมให้บริการ 3G บนย่าน 900Mhz พร้อมกันทั่วประเทศพรุ่งนี้บนสถานีฐานว่า 1,884 แห่ง