เกี่ยวกับ Geeknone


Geeknone เป็นเว็บไซต์ที่มีเป้าหมายเพื่อสรุปข่าวสารในแวดวงต่างๆทั้งข่าวเทคโนโลยี ข่าวสังคม ข่าวการเมือง ข่าวต่างประเทศ และหัวข้อที่น่าสนใจประจำวัน